Vážení návštevníci našej stránky !

    

     RIDOPAMA vznikla na základe požiadaviek ľudí ktorí si nevedeli dať rady s vysokými stromami

      v predzáhradkách, a taktiež v blízkosti obydlí.

     Keď sú ľudia bezradný chodia na obecné či mestské úrady ale ani tam nepochodia lebo obce

     na takúto špecializáciu nemajú pracovníkov a prostriedky.

     Skôr než sme začali vykonávať výruby takýchto odborne nazvaných problémových  stromov

     vykonávala sa ťažba v lesoch a predávala  sa drevná hmotu na palivo.

     Doba sa taktiež mení ako aj požiadavky ľudí s veľkým množstvom obdobných stromov.

     Ak máte starosti s podobnými stromami alebo aj padajúcimi suchými konármi,

     v okolí vašich domov, chát či firemných priestorov viem Vám s nimi pomôcť ak ste vy sami bezradný. 

     Na odstránenie takýchto stromov používame lezeckú výstroj  alebo plošinu podľa prístupnosti

      stromov a ich rastu.

     Pri spolupráci s nami je každý spokojný za 3 výhody ktoré ponúkame a to:

      -          Snažíme sa na 80% vyriešiť výruby stromov formou lezeckej výstroje čím šetríme každé euro

              našim objednávateľom na ďalšie výdaje za plošinu.

      -          Ponúkame odborné odstránenie problémovej dreviny v najlepších cenách na okolí .

      -          Firma má poistné krytie vo výške 30 000,-€ voči klientom ak by sa náhodou niečo nečakané udialo.


M.O.A.